Učetnictví Novobydžovsko

Daňová evidence

Poskytujeme tyto služby:


 1. Vedení účetní evidence na úrovni peněžního deníku
 2. Evidence movitého a nemovitého majetku
 3. Evidence záznamní povinnosti k DPH a vyhotovení daňového přiznání
 4. Vedení pokladní knihy
 5. Osobní agenda pro zdravotní a sociální pojištění a důchodové zabezpečení
 6. Výkaznictví pro platby daní
 7. Evidence přijatých a vydaných faktur
 8. Předběžné účetní závěrky
 9. Roční účetní závěrky
 10. Přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob
 11. Komunikace s úřady