Učetnictví Novobydžovsko

Mzdy

Poskytujeme tyto služby:

 1. Měsíční zpracování mzdové a personální agentury pro zaměstnance
 2. Měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 3. Vedení mzdových listů
 4. Vedení evidence zaměstnanců
 5. Zpracování přehledů mezd na ZP a OSSZ
 6. Vyhotovení podkladů pro výplatu mezd
 7. Zpracování evidenčních listů důchodového pojištění
 8. Vyhotovení podkladů pro nástup a výstup zaměstnanců
 9. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 10. Vyučtování daně ze závislé činnosti nebo srážkové daně
 11. Zastupování zaměstnavatele při kontrole mzdové agendy na OSSZ a ZP
 12. Komunikace s úřady