Učetnictví Novobydžovsko

Účetnictví

Poskytujeme tyto služby:

  1. Vedení účetní agendy v podvojném účetnictví
  2. Vedení rozvinuté i souhrné hlavní knihy
    tj. evidence syntetických i analytických účtů
  3. Statistika saldokonta přijatých a vydaných faktur
  4. Výkaz zisků a ztrát
  5. Obratová předvaha
  6. Průběžné účetní závěrky
  7. Komunikace s úřady